Kontakt

ul. Chlebowa 24

61-033 Poznań

+48 61 652 92 52

publicat@publicat.pl

Kontakt dla autorów