Polityka prywatności

Szanowny Czytelniku,

naszą politykę prywatności stworzyliśmy po to, abyś wiedział dlaczego prosimy Cię o podanie danych osobowych i w jakim celu to robimy. Dokładamy wszelkich starań, aby zagwarantować Ci pełną ochronę prywatności podczas korzystania z naszej strony internetowej.

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych ?
Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Publicat S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-003), przy ul. Chlebowej 24, zwana dalej „Spółką”.

 

2. W jaki sposób można się z nami skontaktować?
Jeżeli chciałbyś uzyskać informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez Spółkę, możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem maila: rodo@publicat.pl. Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania.

 

3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych ?
Spółka może przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ w przypadku:

a/ zapisania się do naszego newslettera – Twoje dane przetwarzamy w celu informowania Cię o nowościach książkowych i przygotowanych przez nas ofertach specjalnych. Informację na ten temat możemy przesłać Ci mailowo, ponieważ zapisałeś się do naszego newslettera. Oznacza to, że dane osobowe przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO),

b/ wysłania nam swojego rękopisu – Twoje dane przetwarzamy w celu możliwości zapoznania się z Twoją twórczością, a następnie skontaktowania się z Tobą w związku z otrzymanym utworem. Przetwarzanie danych osobowych jest w tym zakresie konieczne do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Podstawą prawną przetwarzania jest także nasz uzasadniony interes, którym jest możliwość komunikacji, (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO),

c/ wysłania nam dokumentów aplikacyjnych – Twoje dane przetwarzamy w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji, na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

d/ polubienia naszych profili na Facebooku lub Instagramie – przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, informowania o aktywności Spółki oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, co jest naszym uzasadnionym interesem, polegającym na promowaniu własnej marki, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

e/ ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

4. Jakie dane zbieramy?
Newsletter
Jeżeli zapisałeś się do naszego newslettera, jedyne informacje jakich wymagamy, to podanie adresu poczty elektronicznej (e-mail).
Rekrutacja
W przypadku, gdy wysyłasz nam swoje dokumenty aplikacyjne otrzymujemy od Ciebie dane, które zawarłeś/aś w swoim CV. W dokumentach nie musisz podawać nam jakichkolwiek więcej danych, iż to wynika z Kodeksu pracy. Jednakże, jeżeli dobrowolnie podasz nam więcej danych (np. numer telefonu, wizerunek czy adres mailowy), to Twoje zgłoszenie weźmiemy pod uwagę tylko po wyrażeniu przez Ciebie zgody. Brak Twojej zgody w tym zakresie uniemożliwi nam uwzględnienie Twojego CV w procesie rekrutacji.
Formularz kontaktowy dla twórców
Wysyłając nam swój rękopis, prosimy Cię o podanie imienia i nazwiska oraz adresu email, co pozwoli nam na ewentualny kontakt, po zapoznaniu się z Twoją twórczością, w tym na podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy.
Polubienie profilów Spółki w mediach społecznościowych.
Kiedy polubisz nasze profile w mediach społecznościowych, możemy przetwarzać Twoje dane w celu promocji naszych produktów lub usług w ramach marketingu bezpośredniego.

 

5. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych ?
Dostęp do Twoich danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Spółki, administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne, tj. Seido IT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, a także podmiotom świadczącym usługi hostingowe – Home.pl S.A. z siedzibą w Warszawie.
Ponadto podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

6. Gdzie przechowujemy Twoje dane ?
Twoje dane przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Podane przez Ciebie dane nie są wysyłane do państwa spoza tego obszaru.

 

7. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane ?
Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez czas określony, dlatego w przypadku:

a/ newslettera – Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu cofnięcia Twojej zgody. Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie, np. informując nas o tym za pośrednictwem maila: rodo@publicat.pl. Nie będzie jednak miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

b/ wysłania nam swojego rękopisu – Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż 12 miesięcy od momentu wysłania nam materiału jako propozycji,

c/ wysłania nam dokumentów aplikacyjnych – Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu cofnięcia Twojej zgody albo maksymalnie do 12 miesięcy od pierwotnego zgłoszenia. Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie, np. informując nas o tym za pośrednictwem maila: rodo@publicat.pl. Nie będzie jednak miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

8. Czy musze podawać swoje dane ?
Newsletter
Podanie przez Ciebie danych osobowych (adresu email) w celach marketingowych jest dobrowolne. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody, Twoje dane osobowe nie będą dalej przetwarzane. Chcielibyśmy jednak, abyś wiedział, że w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym i reklamowym nie będziemy mogli przesłać Ci już informacji o ciekawych pozycjach książkowych czy naszych bestsellerach.
Rękopis
W przypadku wysłania nam swojego rękopisu podanie danych jest dobrowolne, jednak potrzebne do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, w tym nawiązania z Tobą kontaktu.
Rekrutacja
Gdy wysyłasz nam swoje dokumenty aplikacyjne, podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, przy czym jedynie w zakresie danych jakich wymagać może przyszły pracodawca na podstawie art. 22 1 Kodeksu pracy. Podkreślamy, że podanie jakichkolwiek innych danych ponad te wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa jest dobrowolne. Ich podanie nie jest potrzebne aby zostać wziętym pod uwagę w procesie rekrutacji. Spółka będzie je przetwarzać tylko w sytuacji, w której bezpośrednio wyrazisz na to swoją zgodę.

 

9. Jakie przysługują mi prawa związane z ochroną danych osobowych ?

Prawo dostępu do danych:
W każdej chwili masz prawo zasięgnąć informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. W tym celu napisz do nas na adres: rodo@publicat.pl.

Prawo do sprostowania danych:
Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.

Prawo do ograniczenia danych:
Korzystając z tego prawa możesz żądać, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych ograniczyło się wyłącznie do ich przechowywania. Możesz skorzystać z tego prawda w szczególności wtedy, gdy:

a/ zgłosisz, że Twoje dane są niepoprawne, wtedy Spółka ograniczy jakikolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności,
b/ jeśli Spółka nie potrzebuje już Twoich danych osobowych ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia,
c/ jeżeli sprzeciwisz się usunięciu danych, wówczas możesz zażądać ich ograniczenia.

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym):
Masz prawo w każdej chwili usunąć swoje dane osobowe, które przetwarza Spółka. Pamiętaj jednak, że prawo to nie ma charakteru bezwzględnego. Nie będziesz mógł skorzystać z tego prawa w sytuacji, gdy:

a/ nie minął okres przez jaki Spółka zobowiązana jest do przechowywania dokumentów księgowych,
b/ masz nieuregulowane płatności wobec Spółki,
c/ Twoje zamówienie jest w trakcie realizacji,
d/ nie minął okres przez jaki możliwe jest dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z umową.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania:
Jeżeli Spółka przetwarzałaby Twoje dane na podstawie swojego uzasadnionego interesu prawnego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Jeżeli uznasz, że Spółka przetwarza Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy, skontaktuj się z nami w celu wyjaśnienia sprawy. Możesz także złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

10. Jak możesz korzystać ze swoich praw?
W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem adresu mailowego: rodo@publicat.pl. Odpowiemy na Twoje pytania.

 

11. Czy moje dane osobowe służą do profilowania ?
W oparciu o Twoje dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, tj. nie będą podlegały profilowaniu.

 

12. Co to są pliki cookies?
Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez stronę internetową i zapisywane na Twoim komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, zawierające informacje na temat nawigacji po naszej stronie internetowej. Dzięki plikom cookies korzystanie z naszych stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze. Pliki te nie są szkodliwe dla komputerów i są powszechnie wykorzystane przez wszelkie strony internetowe.

 

13. W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies i jak mogę to zmienić?
Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

a/ ułatwiania korzystania ze strony internetowej i prawidłowego jej działania,
b/ ulepszania strony internetowej poprzez dokonywanie szacunków dotyczących statystyk i wzorów użytkowania, poprzez dostosowanie witryny do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Możesz zmienić ustawienia cookies w swoich urządzeniach z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj, że zmiana ustawień dotycząca plików cookies może ograniczyć funkcjonalność serwisu. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.

 

14. Pliki cookies, a narzędzia społecznościowe.
W ramach naszej strony internetowej mogą być wykorzystywane pliki cookies podmiotów trzecich. Ma to związek z wykorzystywanymi przez nas wtyczkami i innymi narzędziami, udostępnianymi przez serwisy społecznościowe.

Nasza strona zawiera wtyczkę do serwisu społecznościowego Facebook i Instagram (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA).

Skorzystanie z wtyczek spowoduje bezpośrednie połączenie z naszym profilem na serwerze odpowiedniego serwisu społecznościowego. Serwisy społecznościowe mogą wówczas uzyskać informacje, że odwiedziłeś naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzisz naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku lub Instagramie zarejestruje on informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteś zalogowany na poszczególnych serwisach, są one w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP. Serwisy społecznościowe nie przekazują nam informacji o celu ani zakresie gromadzonych danych ani sposobach ich wykorzystania. Jeżeli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe mogły pozyskiwać informacje dotyczące Twoich wizyt na naszej stronie internetowej, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się ze swojego konta na danym serwisie społecznościowym. Cel, zakres oraz możliwości zmiany ustawień plików cookies podmiotów zewnętrznych są od nas niezależne i zostały opisane w politykach prywatności poszczególnych usługodawców.

Link do polityki prywatności:
a/ Facebooka dostępny jest pod adresem: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy.
b/ Instagrama dostępny jest pod adresem: https://help.instagram.com/519522125107875

Ponadto Spółka korzysta także z funkcjonalności w postaci tzw. buybox’a dostarczonej przez Simpy4net sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, polegającej na przekierowaniu Czytelnika do zakupu książek w zewnętrznych, niezależnych sklepach internetowych. Spółka nie ma dostępu do danych Czytelników, które gromadzą zewnętrzne sklepy internetowe. Każdy podmiot posiada własną Politykę prywatności, w której opisane są zasady przetwarzania danych osobowych.

Pliki cookies zbierane w ramach funkcjonalności buybox wykorzystywane są do tworzenia raportów ze statystyk odwiedzin.

 

 

 

Zmień aktualne ustawienia plików cookies: