O nas

logo wydawnictwa papilon

Wydawnictwo Papilon publikuje książki dla dzieci w wieku od 0 do 12 lat. Tytuły imprintu rozwijają dziecięcą wyobraźnię i wrażliwość: wspomagają rozwój emocjonalny. Wspierają rodziców i towarzyszą dzieciom na drodze ku samodzielności, prowadząc je od pierwszych uśmiechów przez „odnocnikowanie” po zdobywanie przyjaciół i rozwój pasji. Wspierają także umiejętności przydatne w przedszkolu i szkole.

Wysoki poziom edytorski publikacji Papilonu potwierdzają liczne nagrody (m.in. Edukacja, Dong, Superprodukt – nagroda przyznawana przez miesięcznik „Mam Dziecko”, wyróżnienie Komitetu Ochrony Praw Dziecka) oraz medal przyznany przez fundację „Cała Polska czyta dzieciom”.

Najbardziej rozpoznawalne serie Papilonu to: „Reksio”, „Elmer”, „Martynka” i „Wszystko o…”.

Anna Sójka-Leszczyńska, Dyrektorka wydawnicza

Fot. Oliwia Szygulska

Dane spółki

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000183838,
Regon: 634540062
NIP 7822282471
numer BDO: 000108370
Kapitał zakładowy 4.000.000 zł, w całości opłacony
Bank: mBank S.A., Oddział Korporacyjny Poznań
nr rachunku: 22 1140 1124 0000 2697 0300 1001