Jesteś tutaj

Polityka prywatności

Szanowny Czytelniku,

naszą politykę prywatności stworzyliśmy po to, abyś wiedział dlaczego prosimy Cię o podanie danych osobowych i w jakim celu to robimy. Dokładamy wszelkich starań, aby zagwarantować Ci pełną ochronę prywatności podczas korzystania z naszego sklepu internetowego.

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych ?

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Publicat S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-003), przy ul. Chlebowej 24, zwana dalej „Spółką”.

 1. W jaki sposób można się z nami skontaktować ?

Jeżeli chciałbyś uzyskać informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w Spółce, możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem maila: rodo@publicat.pl. Odpowiemy na Twoje pytania.

 1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych ?

Spółka może przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ w przypadku:

 1. złożenia zamówienia w sklepie internetowym -  są one niezbędne do realizacji zawartej przez nas umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dotyczącej sprzedaży książek), a także spełnienia prawnych obowiązków, przede wszystkim finansowo-podatkowych związanych z ww. umową. Przepisy prawa wymagają także od Spółki przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych, ( art. 6 ust. 1 pkt b) i c) RODO),
 2. zapisania się do naszego newslettera – Twoje dane przetwarzamy w celu informowania Cię o nowościach książkowych i przygotowanych przez nas ofertach specjalnych. Informację na ten temat możemy przesłać Ci mailowo, ponieważ zapisałeś się do naszego newslettera. Oznacza to, że dane osobowe przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO),
 3. wysłania nam swojego rękopisu – Twoje dane przetwarzamy w celu możliwości zapoznania się z Twoją twórczością, a następnie skontaktowania się z Tobą w związku z otrzymanym utworem. Przetwarzanie danych osobowych jest w tym zakresie konieczne do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Podstawą prawną przetwarzania jest także nasz uzasadniony interes, którym jest możliwość komunikacji,  (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO),
 4. wysłania nam dokumentów aplikacyjnych – Twoje dane przetwarzamy w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji, na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 5. polubienia naszych profili na Facebooku lub Instagramie – przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania o aktywności Spółki oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, co jest naszym uzasadnionym interesem, polegającym na promowaniu własnej marki, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 6. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

 1. Jakie dane zbieramy?

Sklep internetowy

Spółka w ramach sklepu internetowego zbiera wyłącznie dane, którą są niezbędne do realizacji zamówienia lub wysyłki newslettera. Z tego względu w przypadku dokonywania zakupów jesteś poproszony o podanie następujących danych:

 1. adres poczty elektronicznej (e-mail),
 2. imię i nazwisko,
 3. telefon kontaktowy (opcjonalnie),
 4. adres zamieszkania (ulica, numer domu lub mieszkania),
 5. nazwę miejscowości,
 6. kod pocztowy,
 7. numer NIP, jeśli życzysz sobie wystawienia faktury,
 8. nazwę firmy, jeśli życzysz sobie wystawienia faktury.

Newsletter

Jeżeli zapisałeś się do naszego newslettera, jedyne informacje jakich wymagamy, to podanie adresu poczty elektronicznej (e-mail).

Formularz kontaktowy dla twórców

Wysyłając nam swój rękopis, prosimy Cię o podanie wyłącznie imienia i nazwiska oraz adresu email, co pozwoli nam na ewentualny kontakt, po zapoznaniu się z Twoją twórczością, w tym na podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy.

 1. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych ?

Dostęp do Twoich danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Spółki, administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne, tj. Seido IT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, podmiotom świadczącym usługi hostingowe - eFresh sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, podmiotom świadczącym usługi kurierskie (Pocztex, Paczkomaty InPost, Poczt Polska), a także operatorowi płatności internetowych PayU.pl.

Ponadto podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 1. Gdzie przechowujemy Twoje dane ?

Twoje dane przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Podane przez Ciebie dane nie są wysyłane do państwa spoza tego obszaru.

 1. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane ?

Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez czas określony, dlatego w przypadku:

 1. zamówień składanych w sklepie internetowym - Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z wiążącą nas umową sprzedaży albo do upływu terminu, w jakim Spółka zobowiązana jest do przechowywania dokumentów księgowych, przy czym nie dłużej niż 6 lat od momentu ich pozyskania.
 2. newslettera - Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu cofnięcia Twojej zgody. Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie, np. informując nas o tym za pośrednictwem maila: rodo@publicat.pl. Nie będzie jednak miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. wysłania nam swojego rękopisu – Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż 12 miesięcy od momentu wysłania nam materiału,
 4. wysłania nam dokumentów aplikacyjnych – Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu cofnięcia Twojej zgody albo maksymalnie do 12 miesięcy od pierwotnego zgłoszenia. Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie, np. informując nas o tym za pośrednictwem maila: rodo@publicat.pl. Nie będzie jednak miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 1. Czy musze podawać swoje dane ?

Sklep internetowy

W przypadku, gdy dokonujesz zamówienia za pośrednictwem naszego sklepu internetowego podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zawieranej w ten sposób umowy. Brak podania danych w tym zakresie uniemożliwi nam dostarczenie zamówionych książek.

Newsletter

Podanie przez Ciebie danych osobowych (adresu email) w celach marketingowych jest dobrowolne. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody, Twoje dane osobowe nie będą dalej przetwarzane. Chcielibyśmy jednak, abyś wiedział, że w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym i reklamowym nie będziemy mogli przesłać Ci już informacji o ciekawych pozycjach książkowych czy naszych bestsellerach.   

Rękopis

W przypadku wysłania nam swojego rękopisu podanie danych jest dobrowolne, jednak potrzebne do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, w tym nawiązania z Tobą kontaktu.

Rekrutacja

Gdy wysyłasz nam swoje dokumenty aplikacyjne, podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, przy czym jedynie w zakresie danych jakich wymagać może przyszły pracodawca na podstawie art. 22 1 Kodeksu pracy. Podkreślamy, że podanie jakichkolwiek innych danych ponad te wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa jest dobrowolne. Ich podanie nie jest potrzebne aby zostać wziętym pod uwagę w procesie rekrutacji. Spółka będzie je przetwarzać tylko w sytuacji, w której bezpośrednio wyrazisz na to swoją zgodę.

 1. Jakie przysługują mi prawa związane z ochroną danych osobowych ?

Prawo dostępu do danych:

W każdej chwili masz prawo zasięgnąć informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. W tym celu napisz do nas na adres: rodo@publicat.pl.

Prawo do sprostowania danych:

Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. Jeśli założyć swoje konto w naszym sklepie internetowym możesz sprostować swoje dane na profilu swojego konta.

Prawo do ograniczenia danych:

Korzystając z tego prawa możesz żądać, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych ograniczyło się wyłącznie do ich przechowywania. Możesz skorzystać z tego prawda w szczególności wtedy, gdy:

 1. zgłosisz, że Twoje dane są niepoprawne, wtedy Spółka ograniczy jakikolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności,
 2. jeśli Spółka nie potrzebuje już Twoich danych osobowych ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia,
 3. jeżeli sprzeciwisz się usunięciu danych, wówczas możesz zażądać ich ograniczenia.

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym):

Masz prawo  w każdej chwili usunąć swoje dane osobowe, które przetwarza Spółka. Pamiętaj jednak, że prawo to nie ma charakteru bezwzględnego. Nie będziesz mógł skorzystać z tego prawa w sytuacji, gdy:

 1. nie minął okres przez jaki Spółka zobowiązana jest do przechowywania dokumentów księgowych,
 2. masz nieuregulowane płatności wobec Spółki,
 3. Twoje zamówienie jest w trakcie realizacji,
 4. nie minął okres przez jaki możliwe jest dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z umową.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania:

Jeżeli Spółka przetwarzałaby Twoje dane na podstawie swojego uzasadnionego interesu prawnego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Jeżeli uznasz, że Spółka przetwarza Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy, skontaktuj się z nami w celu wyjaśnienia sprawy. Możesz także złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1.  Jak możesz korzystać ze swoich praw?

W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem adresu mailowego: rodo@publicat.pl. Odpowiemy na Twoje pytania.

 1.  Czy moje dane osobowe służą do profilowania ?

W oparciu o Twoje dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, tj. nie będą podlegały profilowaniu.

 1.  Jakie środki techniczne stosuje Spółka i jakie są obowiązki Klientów sklepu internetowego?

Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane naszych Klientów i chronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy w tym celu niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń oraz witryny.

Zachęcamy także do podejmowania  działań celem zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa we własnym zakresie. Przede wszystkim należy zachować w poufności login oraz hasło do sklepu i nie udostępniać ich osobom trzecim. Podkreślamy, że sklep internetowy zwróci się do Ciebie o ich podanie wyłącznie w trakcie logowania. W celu uniemożliwienia korzystania z Twojego konta osobom nieuprawnionym prosimy wylogować się po zakończeniu zakupów.

Gdybyś zapomniał hasła lub wystąpiły inne problemy z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: ksiegarnia@publicat.pl.

W ramach sklepu mogą pojawić się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od sklepu i nie są przezeń w żaden sposób nadzorowane. Strony te mogą posiadać własną politykę dotyczącą prywatności, z którą zalecamy zapoznać się przed ich odwiedzeniem. Sklep internetowy www.publicat.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Zapisz się do newslettera
 • Będziesz na bieżąco z naszymi promocjami i specjalnymi ofertami.
 • Nie ominą Cię informacje o nowościach i bestsellerach.

Szanowny Czytelniku, administratorem Twoich danych osobowych jest Publicat Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-003), przy ul. Chlebowej 24. Po zapisaniu się do newslettera, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu informowania Cię o nowościach książkowych i przygotowanych przez nas ofertach specjalnych. Dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie wyrażonej zgody. Podanie przez Ciebie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji usługi newslettera. Swoją zgodę możesz wycofać w każdym momencie. Przysługuje Ci także prawo dostępu do danych oraz ich zmiany. Rozwiń / zwiń

Dołącz do nas