Joanna Rawecka

JOANNA RAWECKA
Absolwentka psychologii, specjalności klinicznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, certyfikowana psychoterapeutka w nurcie poznawczo-behawioralnym. Na co dzień prowadzi ośrodek psychoterapii, w którym pracuje przede wszystkim z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami. Od lat zainteresowana problemami i wyzwaniami współczesnej edukacji z perspektywy rozwojowej i zmian społeczno-cywilizacyjnych. Prowadziła również szkolenia dla nauczycieli. Pisywała bajki dla dzieci oraz artykuły z zakresu psychologii rozwojowej. Brała udział w projektach badawczych MNiSW dotyczących społecznego i fizycznego otoczenia rozwoju małego dziecka oraz tworzenia narzędzi do psychologicznej diagnozy gotowości dzieci do uczenia się. Mama dwóch córek, na których, wierna swoim przekonaniom i wiedzy, nie bała się edukacyjnie „eksperymentować”. Twierdzi, że było warto.

fot. Jaśmina Jasińska