Grzegorz Karwasz

Grzegorz Karwasz (ur. 1958) jest z „zawodu” naukowcem – zajmuje się fizyką i chemią. Jest m.in. ekspertem w Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu, autorem wielu artykułów i książek naukowych. Ale najbardziej lubi prowadzić wykłady dla dzieci: one zawsze mówią, to co myślą. A bez myślenia nie byłoby żadnych naukowych odkryć.

Wykłady prof. Karwasza są pełne ciekawych doświadczeń: podskakujących piłeczek, kręcących się bączków, jajek spadających z drabiny na patelnię. Prof. Karwasz nazywa tę dydaktykę neo-realizmem: w dobie telefonów komórkowych i komputerów nic tak nie cieszy jak metalowe wózki goniące się po pochyłym stole. Za działalność popularyzatorską nasz autor otrzymał Nagrodę Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Prezydenta Miasta Gdańska oraz Medal Edukacji Narodowej.

Ponad 20 lat mieszkał i pracował we Włoszech (w Trydencie). Tan napisał większość swoich prac naukowych oraz książkę „Nauka i wiara. Krótki poradnik” wydaną w Rzymie. Od 2006 roku wykłada na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Książka dla dzieci o astronomii była niejako koniecznością – Mikołaj też był małym, ciekawskim chłopcem a na studia pojechał do Włoch.

Prof. Karwasz wykłada i pracuje w różnych krajach: Australii, USA, Niemczech, Włoszech, Korei Południowej. I wszędzie spotyka młodych ludzi, zainteresowanych i nauką i zabawą.