Agnieszka Frączek

Agnieszka Frączek jest doktorem habilitowanym językoznawstwa, germanistką i leksykografem. Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim. Fascynują ją zabytki leksykografii, bawią zabawy językiem, intrygują pułapki językowe. Z pasją bada 300-letnie słowniki polskie i niemieckie, nie stroni także od leksykografii współczesnej: jest redaktorem naukowym „Wielkiego słownika niemiecko-polskiego, polsko-niemieckiego PWN” i współautorką „Polsko-niemieckiego słownika etykiety językowej”.

Wiedzę o współczesnej polszczyźnie popularyzuje w książkach dla najmłodszych. Pisze m.in. o homonimach i homofonach, o frazeologizmach i przysłowiach, o archaizmach i neologizmach. W wierszach opowiada o kulturze słowa i rozprawia się z błędami językowymi. Stworzyła także serię książek logopedycznych.

Jest laureatką wielu nagród, w roku 2019 została uhonorowana tytułem Ambasadora Polszczyzny Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej.