Jesteś tutaj

REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU CHOINKOWEGO

14-12-2020

I. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Papilon.

 

II. Konkurs rozpoczyna się 21 grudnia 2020 r. i trwać będzie do 6 stycznia 2021 r.

 

III. Zadanie konkursowe: wyciąć choinkę z wafla, ozdobić ją i sfotografować. Waflowe choinki mogą być płaskie lub trójwymiarowe.
 

IV. W konkursie mogą brać udział wszystkie dzieci, bez względu na wiek.

 

V. Nagrodą główną w konkursie jest warsztat z Joanną Krzyżanek dla grupy przedszkolnej - jeśli zwycięzca lub zwyciężczyni chodzi do przedszkola, lub dla klasy – jeśli zwycięzca lub zwyciężczyni uczęszcza do szkoły. Będą też nagrody książkowe i niespodzianki.

Przewidujemy wyłonienie trzech wyróżnień, które zostaną nagrodzone książkami Wydawnictwa Papilon:
I wyróżnienie: „Rodzina Wafelków porady na dziecięce sprawy”;
II wyróżnienie: „Dobre maniery dla dzieci. Rodzina Wafelków”’
III wyróżnienie: „Dziecięce sprawy, czyli jak sobie radzić na co dzień i od święta”.

 

VI. Warunki uczestnictwa w konkursie:

Zdjęcie choinek należy przesłać na adres: stareknedelkowo1@wp.pl W tytule maila należy umieścić dopisek „Rodzinny Konkurs Choinkowy”.

    1. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.

    2. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.

    3. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę swoimi danymi – podać imię i nazwisko, numer telefonu, wiek. Dane te będą służyć organizatorom do kontaktowania się z uczestnikiem konkursu.

    4. Prace anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

 

VII. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

 

VIII. Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

 

IX. Wyniki konkursu i nagrody:

   1. Jury powołane przez organizatora spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.

    2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy, pomysłowość, oryginalność.

    3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 7 stycznia 2021 r. poprzez ogłoszenie imion i nazwisk zwycięskich prac na Facebooku: Joanna Krzyżanek, Ignaś Ziółko, Cecylka Knedelek, Stare Knedelkowo, Wydawnictwa Papilon.

    4. Przyznane będą również nagrody za drugie i trzecie miejsce.

    5. Zwycięska zostanie nagrodzona warsztatem z Joanną Krzyżanek. Prace wyróżnione zostaną nagrodzone książkami Wydawnictwa Papilon ze specjalną dedykacją autorki. 

    6. Decyzja jury w kwestii wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

    7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.

 

X. Postanowienia końcowe:

Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na opublikowanie efektów pracy na Facebooku: Joanna Krzyżanek, Ignaś Ziółko, Cecylka Knedelek, Stare Knedelkowo, Wydawnictwa Papilon.
Autorzy zgadzają się na wykorzystanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.

Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie: www.publicat.pl w zakładce: aktualności.

Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

Organizator zastrzega sobie prawo do:

    a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu,

    b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

    c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej liczby przekazanych prac,

    d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

 

Adresy i osoby do kontaktu:

    – ze strony Wydawnictwa Papilon,
 Małgorzata Czajkowska, malgorzata.czajkowska@publicat.pl
    – ze strony Starego Knedelkowa Joanna Krzyżanek stareknedelkowo1@wp.pl.
 

 

Zapisz się do newslettera
  • Będziesz na bieżąco z naszymi promocjami i specjalnymi ofertami.
  • Nie ominą Cię informacje o nowościach i bestsellerach.

Wybierz co najmniej jedno wydawnictwo:

Szanowny Czytelniku, administratorem Twoich danych osobowych jest Publicat Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-003), przy ul. Chlebowej 24. Po zapisaniu się do newslettera, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu informowania Cię o nowościach książkowych i przygotowanych przez nas ofertach specjalnych. Dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie wyrażonej zgody. Podanie przez Ciebie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji usługi newslettera. Swoją zgodę możesz wycofać w każdym momencie. Przysługuje Ci także prawo dostępu do danych oraz ich zmiany. Rozwiń / zwiń

Dofinansowanie z funduszy UE