Jesteś tutaj

REGULAMIN KONKURSU "Taniec pszczół"

16-12-2020

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej: Konkursem) jest Publicat S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-003), przy ul. Chlebowej 24, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000183838, z kapitałem zakładowym w wysokości 8.300.000 zł (w całości opłaconym), NIP: 7822282471.

1.2. Czynności wykonawcze Konkursu należą do Organizatora.

1.3. Konkurs ma na celu promocję dzieł literackich i jest konkursem z dziedziny kultury i sztuki.

1.4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 16.12.2020 r. do dnia 20.12.2020 r.

Wyniki poszczególnych edycji konkursu zostaną ogłoszone po ich zakończeniu dnia: 21.12.2020 r. na profilu Facebooka Organizatora, tj. (https://www.facebook.com/Wydawnictwo-Ksi%C4%85%C5%BCnica-1712601658770030/).

1.5. W konkursie może wziąć udział każdy, z wyłączeniem pracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, a także osób bezpośrednio uczestniczących w organizowaniu i przygotowaniu Konkursu. Przez uczestnika Konkursu (zwanego dalej „Uczestnikiem”) rozumie się osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie, które posiadają zgodę opiekunów prawnych na udział w Konkursie.

1.6. W przypadku osób niepełnoletnich, udział w konkursie uzależniony jest od wcześniejszego przekazania Organizatorowi oświadczenia opiekuna prawnego o wyrażonej zgodzie na udział osoby niepełnoletnie w Konkursie. Zgoda może być przekazana w wiadomości prywatnej za pośrednictwem profilu FB Organizatora.

1.7. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

1.8. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.9. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest prawidłowe wykonanie zadania konkursowego, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na pytanie w formie tekstowej lub fotograficznej, które zostało opublikowane w treści postu ogłaszającego konkurs o następującej treści: „Co pozytywnego spotkało Cię w 2020 roku?”, zwane dalej „Dziełem”.

2.2. O dochowaniu terminu przesłania odpowiedzi decyduje data pierwszej publikacji Dzieła pod postem informującym o Konkursie.

2.3. Opublikowanie Dzieła w związku z Konkursem Organizatora oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody osobiście lub jako opiekun prawny osoby niepełnoletniej na warunki regulaminu Konkursu, a także pełne zwolnienie serwisu Facebook z odpowiedzialności przez Uczestnika. Uczestnik, któremu zostanie przyznana nagroda w konkursie wyraża zgodę na publikację Dzieła wraz z oznaczeniem swojego autorstwa za pośrednictwem profilu Organizatora na Facebooku.

 

3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

3.1. Nagrodą w Konkursie jest książka „Taniec pszczół”.

3.2. Wyboru zwycięskich odpowiedzi w każdej edycji Konkursu dokona komisja konkursowa (zwana dalej: „Komisją”), w skład której będzie wchodzić trzech przedstawicieli Organizatora. Posiedzenie Komisji odbędzie się po zakończeniu Konkursu, w terminie ustalonym przez Komisję. Do zadań Komisji należy w szczególności:

a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b. ocena odpowiedzi, według kryteriów, o których mowa w pkt 2.,

c. przyznawanie nagród,

d. udział w wydawaniu nagród,

e. prowadzenie postępowania reklamacyjnego.

3.3. Komisja dokona wyboru najlepszych odpowiedzi oceniając zgłoszenia według kryterium oryginalności i niepowtarzalności. Decyzja Komisji jest ostateczna.

3.4. Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez opublikowanie ich na profilu Facebook Organizatora, na którym zamieszczone zostało ogłoszenie konkursowe, w terminach określonych w punkcie 1.4. Regulaminu.

 

4. ODBIÓR NAGRÓD

4.1. Nagrody zostaną wysłane na koszt własny Organizatora za pośrednictwem Poczty Polskiej, na adresy podane przez laureatów w prywatnej wiadomości wysłanej do Organizatora za pośrednictwem portalu Facebook. Uprzednio Organizator poprosi osoby, którym nagrody zostały przyznane o wysłanie w wiadomości prywatnej adresu do wysyłki.

4.2. Warunkiem otrzymania nagród jest przestrzeganie przez Uczestników Konkursu postanowień Regulaminu.

4.3. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.

4.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku, gdy nagroda nie zostanie odebrana przez nagrodzonego Uczestnika w ciągu miesiąca,

url clone | nike shox r4 men wide sneakers for women clearance
Produkt chwilowo niedostępny
Produkt w koszyku
Zapisz się do newslettera
  • Będziesz na bieżąco z naszymi promocjami i specjalnymi ofertami.
  • Nie ominą Cię informacje o nowościach i bestsellerach.

Szanowny Czytelniku, administratorem Twoich danych osobowych jest Publicat Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-003), przy ul. Chlebowej 24. Po zapisaniu się do newslettera, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu informowania Cię o nowościach książkowych i przygotowanych przez nas ofertach specjalnych. Dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie wyrażonej zgody. Podanie przez Ciebie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji usługi newslettera. Swoją zgodę możesz wycofać w każdym momencie. Przysługuje Ci także prawo dostępu do danych oraz ich zmiany. Rozwiń / zwiń

Dofinansowanie z funduszy UE